Zoek
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

Wietexperiment met overheidswiet - Amsterdam Oost doet mee aan landelijke wietproef

Amsterdam Oost doet mee aan landelijke wietproef

Tien coffeeshops in Amsterdam Oost gaan deelnemen aan de landelijke proef met overheidswiet. Deze deelname zal van start gaan vanaf het komende jaar, waarbij deze coffeeshops legaal geproduceerde wiet zullen verkopen. In een eerdere vergadering van de ministerraad werd toestemming gegeven aan het stadsdeel om deel te nemen aan de proef. Echter, de deelname van Oost mag geen vertraging opleveren voor het experiment in andere gemeenten waar vanaf 15 december tijdens de ‘aanloopfase’ van de proef, zowel legale als gedoogde wiet verkocht zal worden.

Elfde Deelnemende Gemeente

In het voorjaar van 2024 zullen de overige acht gemeenten volgen, maar het stadsdeel Oost zal naar verwachting later beginnen. Dit komt door noodzakelijke aanpassingen in de huidige wet- en regelgeving. Amsterdam kwam aanvankelijk niet in aanmerking voor de proef, vanwege het grote aantal coffeeshops (166). Echter, na aandringen van burgemeester Halsema in februari, werd besloten dat één van de stadsdelen mogelijk toch voorgedragen kon worden als de elfde deelnemende gemeente. In juni droeg de gemeente stadsdeel Oost voor als kandidaat. Volgens de Amsterdamse driehoek (burgemeester, justitie en politie) is dit stadsdeel geschikt vanwege het aantal coffeeshops en inwoners.

Experiment met Legale Wiet

Burgemeester Halsema benadrukte eerder dat het experiment ‘gedoemd om te mislukken’ zou zijn als Amsterdam niet zou deelnemen. Het doel van dit experiment is om te onderzoeken hoe de gereguleerde productie en handel van wiet kan worden geïmplementeerd en of dit een vervanging kan zijn voor het huidige systeem. Momenteel is de productie en distributie van wiet illegaal, terwijl de verkoop ervan wordt gedoogd. Er zal ook onderzoek worden gedaan naar de effecten op ondermijning en criminaliteit.