Zoeken
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

Wijzigingen voor telers in de beginfase van het wietexperiment.

Verplichte veranderingen voor telers van het wietexperiment

De start van het experiment met overheidswiet gaat gepaard met wijzigingen welke voornamelijk impact hebben op de telers. De overheid heeft een ministeriële regeling gepubliceerd met kenmerk 3720763-1056503-VGP op 11 december 2023. Het betreft een beperkt aantal wijzigingen en verduidelijkingen m.b.t. de regeling experiment gesloten cannabisketen voor aangewezen telers.

Grenswaarden voor bacteriën, gisten en schimmels
Het gaat hierbij o.a. om zeer specifieke zaken zoals grenswaarden voor bacteriën, gisten en schimmels. Als voorbeeld: het totaal aeroob kiemgetal met grenswaarde “max 100.000 kve/gram” is gewijzigd in “max 1.000.000 kve/gram”.
Aan de hand van laboratoriumonderzoeksuitslagen worden gemiddelde waarden gemonitord voor zowel het aeroob kiemgetal als het kiemgetal voor schimmels en gisten. Als lagere kiemgetallen haalbaar zijn kunnen grenswaarden eventueel naar beneden worden bijgesteld. Dit is vergelijkbaar met definities van grenswaarden in andere sectoren.

Bewijzen van aankoop van cannabiszaden
Ook is er verduidelijking van de bewijzen van aankoop van cannabiszaden door telers. Het aantonen van de herkomst wordt standaard onderdeel van het proces.

QR-code leesbaar op ongeopende verpakking
Daarnaast hebben telers een verduidelijking van de overgangsregeling voor verpakkingseenheden die voldoen aan de eisen. De verplichte bijsluiter met QR-code moet elektronische toegang geven tot specifieke informatie en animaties zonder dat de verpakking geopend moet worden.

Experimenteren is aanpassen 
Het zullen niet de laatste wijzigingen die de ketenspelers moeten doorvoeren. Met de kwaliteit van de telers in gedachten lijken deze wijzigingen niet moeilijk te implementeren voor telers maar kunnen mogelijkerwijs wel voor extra kosten zorgen.