Zoek
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

Auteursrechten

Alle informatie, inhoud en materiaal (Inhoud) dat beschikbaar worden gesteld door Imeco via deze website is eigendom van of in licentie gegeven aan Imeco, die alle rechten op deze Inhoud behoudt.

Alle Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwerp van de website, tekst, tekeningen, foto’s en grafieken, zijn beschermd door auteursrechten die eigendom zijn van Imeco.

Al dit auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, gedownload, weergegeven, gemaild, verzonden, verkocht of anderszins overgedragen, overgedragen of gebruikt in enige vorm of op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaar van het auteursrecht.

Imeco geeft u toestemming om de inhoud van deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik weer te geven, te kopiëren, te verspreiden, af te drukken en/of te downloaden.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Imeco, mag u, als u de Inhoud op deze website weergeeft, kopieert, distribueert, afdrukt en/of downloadt, deze Inhoud niet wijzigen en moet u alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen in de Inhoud behouden.

De hierin verleende toestemming eindigt automatisch als u deze gebruiksvoorwaarden schendt. Bij beëindiging van de toestemming moet u onmiddellijk en permanent alle Inhoud die u hebt weergegeven, gekopieerd, verspreid, afgedrukt en/of gedownload verwijderen en vernietigen.

“Imeco” en het Imeco logo, logo’s op websites van Imeco en Uniform Resource Locators van Imeco zijn ofwel geregistreerde handelsmerken, handelsmerken, handelsnamen of anderszins beschermd eigendom van Imeco en mogen niet worden gebruikt, gekopieerd of geïmiteerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imeco.

Het intellectuele eigendom van Imeco mag niet worden gebruikt in verband met informatie die niet door Imeco wordt verstrekt, of op een wijze die waarschijnlijk verwarring bij de consument zal veroorzaken, of op een wijze die Imeco in diskrediet brengt.

Andere handelsmerken, handelsnamen, bedrijfsnamen, dienstmerken en anderszins beschermde eigendommen weergegeven op deze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en zijn onderworpen aan de voorwaarden die door deze eigenaars worden toegepast op hun intellectuele eigendom.

De compilatie van de Inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van Imeco en wordt beschermd door het Nederlandse en internationale auteursrecht.

U mag de Inhoud van deze website of een andere website of server niet spiegelen.

U mag op deze website niets kopiëren, afdrukken, downloaden, uploaden, plaatsen of anderszins verspreiden dat beschermd is door auteursrecht of andere eigendomsrechten, tenzij de eigenaar van het toepasselijke auteursrecht of eigendomsrecht u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het kopiëren, afdrukken, downloaden, uploaden, plaatsen of verspreiden op het web.

Het ongeoorloofd gebruik, uploaden, plaatsen en/of verspreiden van Inhoud beschermd door auteursrecht of andere eigendomsrechten is illegaal en kan de persoon die dergelijke rechten schendt onderwerpen aan burgerlijke straffen en strafrechtelijke vervolging. Imeco, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, beheerders en dergelijke gelijkaardige personen of entiteiten zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een inbreuk als gevolg van uw acties met betrekking tot auteursrechtelijk of eigendomsrechtelijk beschermd materiaal.