Search
Close this search box.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

Wietexperiment met overheidswiet - toezicht wietexperiment is vooral digitaal

Toezicht wietexperiment is vooral digitaal

Trace-systeem

Telers moeten werken met het zogenaamde Track & Trace-systeem.

Dit systeem moet in gebruik genomen worden bij de in totaal 79 coffeeshops in de 10 gemeenten die aan het experiment meedoen. Het Track & Trace systeem bevat daardoor veel actuele informatie over de stand van zaken bij een teler en over zaken die mogelijk wijzen op overtreding van de regels.

Handelsvoorraad

Samen met toezichthouders van de gemeenten controleert Inspectie Justitie en Veiligheid of daar aanwezige handelsvoorraad bij coffeeshops geheel afkomstig is van de aangewezen telers.

Vervoer

Tevens worden de afvalvernietiging en retourzendingen met beeiligd vervoer gecheckt, dit is de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouders. Ze moeten met Track & Trace registreren wat er met hun handelsvoorraad gebeurt.

Administratie

Inspectie JenV heeft ook de bevoegdheid om de administratie te controleren bij de telers en coffeeshops. De resultaten van het digitale onderzoek kunnen leiden tot aanvullende fysieke controles.