Zoek
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

  • Home
  • Gemeenten
  • Initiële Fase van Cannabisexperiment in Tilburg en Breda Op Kleine Schaal
Wietexperiment met overheidswiet - initiële Fase van Cannabisexperiment in Tilburg en Breda Op Kleine Schaal

Initiële Fase van Cannabisexperiment in Tilburg en Breda Op Kleine Schaal

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben besloten om te starten met een aanloopfase. Hiermee kunnen telers in de gemeenten Tilburg en Breda naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar beginnen met leveren aan de coffeeshops. Gedurende de aanloopfase kan er in deze twee gemeenten, op initiatief van hun burgemeesters, op kleine schaal eerder begonnen worden met leveren aan coffeeshops. Daarbij mogen coffeeshops nog inkopen bij hun vroegere leveranciers.

Doel

Het primaire doel van deze aanloopfase is het oefenen met alle bijbehorende processen en systemen. Dit om een soepelere overgang in alle gemeenten tijdens de overgangsfase te waarborgen. Er zijn enkele voorwaarden voor het starten van de aanloopfase:

  • Beperkte deelname: enkel de gemeenten Breda en Tilburg.
  • Een maximale handelsvoorraad van 500 gram van gereguleerde producten.
  • De aanloopfase duurt bij voorkeur maximaal 6 maanden.
  • De start is mogelijk wanneer ten minste drie telers klaar zijn.
  • Een stopoptie voor de aanloopfase, in geval van serieuze problemen gerelateerd aan openbare orde en veiligheid.

Burgemeesters

Burgemeesters dragen de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de gereguleerde cannabis die in de coffeeshops wordt verkocht. Afspraken worden gemaakt in de lokale driehoek om eventuele onduidelijkheden omtrent het handhavingsbeleid uit te sluiten.

Verwachting

Het is de verwachting dat de aanloopfase begint in het vierde kwartaal van 2023, het moment waarop minimaal drie telers gereed zijn voor levering. Voor een succesvolle start van het experiment in alle deelnemende gemeenten is het essentieel dat er voldoende kwantiteit, kwaliteit, en diversiteit van wiet en hasj beschikbaar is. Dit wordt naar schatting bereikt in het eerste kwartaal van 2024. Vanaf dan kunnen alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten legale cannabis verkopen. De voortgang van de telers wordt nauwlettend gevolgd door de ministeries om te bepalen of de geplande start in het eerste kwartaal van 2024 haalbaar is.