Zoek
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

  • Home
  • Gemeenten
  • Voorbereiding op het Wietexperiment voor Aspirant Telers
Wietexperiment met overheidswiet - voorbereiding door telers

Voorbereiding op het Wietexperiment voor Aspirant Telers

Vanaf 1 juli 2020 kunnen aspirant telers die willen deelnemen aan het wietexperiment een aanvraag indienen. Deze datum markeert het begin van de voorbereidende fase van het experiment betreffende de teelt van cannabis voor recreatief gebruik binnen een gesloten coffeeshopketen, zoals overeengekomen in het regeerakkoord. Minister Van Rijn (Medische Zorg en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben deze informatie vandaag gedeeld met de Eerste en Tweede Kamer. Na advies van de Raad van State zijn de nodige stappen ondernomen om de wet- en regelgeving voor het wietexperiment per 1 juli 2020 te implementeren. Tevens zijn er overeenkomsten gesloten met de tien gemeenten die aan het experiment zullen deelnemen.

In de afgelopen maanden zijn de voorwaarden en eisen uitgewerkt die zullen gelden voor onder andere telers, coffeeshophouders en verpakkingen. Deze voorwaarden en eisen zullen medio juni openbaar gemaakt worden. Aspirant telers kunnen nu al de vereisten voor deelname aan het wietexperiment bekijken op rijksoverheid.nl/aanvraag-telers, zodat ze zich tijdig kunnen voorbereiden. Tussen 1 juli en 28 juli 2020 is het mogelijk voor potentiële telers om een vergunningsaanvraag in te dienen.

Het wordt verwacht dat het selectieproces van maximaal tien telers ongeveer een half jaar zal duren. Sommige stappen in het proces, zoals het Bibob-onderzoek (toets op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), hebben wettelijke termijnen. Het doel is om tegen het einde van 2020 telers aan te wijzen, alhoewel dit afhangt van het aantal aanvragen. De startdatum van de volgende fase van het wietexperiment, namelijk de verkoop van hun producten in de gesloten coffeeshopketen, zal mede op basis van hun ondernemingsplannen worden bepaald.

Voor de uitvoering van het wietexperiment zijn er afspraken gemaakt over de financiële ondersteuning van de tien betrokken gemeenten, waar de verkoop van de geteelde cannabisproducten zal plaatsvinden. In de nabije toekomst wordt er ook een onafhankelijk onderzoek opgezet om de effecten van het experiment te evalueren op het gebied van veiligheid, openbare orde, overlast en volksgezondheid.

Er is ook advies verkregen van het RIVM betreffende de mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van hennepgebruikers tijdens het wietexperiment. Aangezien deze middelen in Nederland nog niet zijn goedgekeurd voor recreatieve hennepteelt, wordt er momenteel overleg gevoerd met het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) over het al dan niet realiseren van proefontheffingen voor enkele van deze middelen gedurende het experiment.