Zoek
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

Voorwaarden coffeeshops in de gesloten coffeeshopketen

Alle coffeeshophouders in deelnemende gemeenten zijn verplicht mee te doen en voldoen aan de voorwaarden.  Zo gelden voor alle coffeeshops dezelfde regels. Ook is voor klanten duidelijk dat zij op kwaliteit gecontroleerde producten kopen.

Alle voorlopige voorwaarden voor coffeeshops voor deelname aan het wietexperiment staan in het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen.

Bestaande wet- en regelgeving tijdens de looptijd

De bestaande wet- en regelgeving blijft tijdens het experiment voor een groot deel gelden. De coffeeshophouder mag bijvoorbeeld geen:

 • reclame maken;
 • overlast veroorzaken;
 • grote hoeveelheden per keer verkopen;
 • harddrugs aanwezig hebben of verkopen;
 • alcohol schenken, verkopen of aanwezig hebben in de coffeeshops.

Ook blijven de eisen over toelating van jongeren en verkoop van softdrugs aan jongeren gelden.

Nieuwe regelgeving tijdens de looptijd

Op de volgende punten gelden tijdens het experiment andere regels dan de reguliere wet- en regelgeving.

Aanbod hennep

Coffeeshops mogen uitsluitend cannabis van aangewezen telers afnemen, in voorraad hebben en verkopen.

Handelsvoorraad

Tijdens de looptijd geldt de huidige grens van 500 gram niet. In principe mag de coffeeshop 1 week handelsvoorraad aanhouden. De burgemeester bepaalt in de lokale regels hoe de weekomzet wordt vastgesteld. De burgemeester mag extra regels maken. Bijvoorbeeld om een lager maximum in te stellen.

Tijdens het experiment moeten coffeeshophouders hun handelsvoorraad binnen de coffeeshop bewaren. Cannabis die is besteld maar nog niet geleverd is, valt niet onder de handelsvoorraad. Een coffeeshophouder mag dus wel een bestelling (en dus een soort voorraad) bij een aangewezen teler aanhouden.

Administratie bijhouden

Coffeeshops moeten een track & trace systeem gebruiken. Dit is nodig om de keten van teler naar coffeeshop naar klant gesloten te houden. Daarvoor legt de coffeeshophouder de volgende gegevens vast:

 • welke cannabis en hoeveel op welke datum is ontvangen van welke teler;
 • welke vervoerder de cannabis heeft geleverd;
 • wat de voorraad is;
 • welke cannabis en hoeveel er op welke datum is verkocht aan klanten.

Toepassing ingezetenencriterium

In de deelnemende gemeenten aan de grens met Duitsland of België mogen coffeeshophouders alleen personen toelaten die in Nederland wonen. De coffeeshophouder mag alleen aan deze personen cannabis verkopen.

Burgemeesters van andere deelnemende gemeenten kunnen deze verplichting ook laten gelden voor de coffeeshops in hun gemeente.

Informatie geven over gezondheidsproblemen door cannabis

Klanten van coffeeshops in deelnemende gemeenten moeten goede informatie kunnen krijgen over (de risico’s van) het gebruik van cannabis. Het verkopend personeel moet daarin getraind worden. Vertoont een klant problemen door gebruik van cannabis? Dan moet het personeel die klant goed kunnen informeren en zo nodig doorverwijzen naar hulpverlening. 

Om bovenstaande redenen moet verkopend personeel:

 • de risico’s van cannabis kennen (bijvoorbeeld over effecten en gezondheidsrisico’s);
 • problematisch cannabisgebruik kunnen herkennen;
 • advies kunnen geven aan klanten en informatiemateriaal geven;
 • weten wat te doen bij klanten die door cannabisgebruik probleemgedrag vertonen.

Ook moet in de coffeeshop het voorlichtingsmateriaal voor de klanten goed zichtbaar aanwezig zijn. Dat materiaal moet het gebruik van cannabis, de risico’s daarvan of van problematisch gebruik duidelijk uitleggen.

Bronnen