Zoeken
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

Tijdlijn Experiment Overheidswiet

In deze tijdlijn worden de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven. De nieuwsberichten en boekenleggers naar pagina’s met aanvullende informatie over het wietexperiment worden op de homepage weergegeven. 

Oktober, 2017

Regeerakkoord

Het kabinet bestuurt het land en voert het beleid uit. Zij wil onderzoeken of en hoe coffeeshops op kwaliteit gecontroleerde cannabis geleverd kunnen krijgen én wat de gevolgen zijn, zonder dat dit verboden is. Dit is te lezen in het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Precies dit gaat onderzocht  worden in het experiment gesloten coffeeshopketen. Ook wel ‘wietexperiment’ en ‘overheidswiet’ genoemd.

Oktober, 2017

Juni, 2018

Advies commissie Knottnerus

Het rapport ‘Een experiment met een gesloten cannabisketen‘ wordt gepresenteerd door de adviescommissie die hiermee antwoord geeft op de vraag hoe een gesloten cannabisketen er uit moet komen te zien. De samenvatting staat in het het nieuwsbericht ‘Advies experiment gesloten coffeeshopketen aangeboden aan ministers‘.

Juni, 2018

Juli, 2018

Reactie op advies commissie Knottnerus

Het kabinet neemt een groot deel over van het advies, dit staat in de kamerbrief met reactie op rapport Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen. Het advies van de commissie Knottnerus en de reactie van het kabinet vormen de basis voor het wietexperiment.

Juli, 2018

Juli, 2018

Wetsvoorstel ingediend bij de 2e Kamer

Wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen wordt ingediend door minister B.J. Bruins, F.B.J. Grapperhaus en K.H. Ollongren. De behandeling van het wetsvoorstel kan hiermee starten.

Juli, 2018

November, 2018

Besluit via internetconsultatie

De einddatum van de internetconsultatie voor gemeenten, coffeeshops en telers is 24 december 2018. Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen reacties worden gepubliceerd waarvan door de inzender is aangegeven, dat deze openbaar mogen worden, zie Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen.

November, 2018

Januari, 2019

Wetsvoorstel door 2e Kamer aangenomen

De Tweede Kamer neemt het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen aan. Het handopsteken resulteert in 124 stemmen voor en 26 stemmen tegen. Het wetsvoorstel kan vervolgens in behandeling worden genomen door de Eerste Kamer.

Januari, 2019

Augustus, 2019

2e advies en nominatie deelnemende gemeenten

De commissie Knottnerus adviseert welke gemeenten, die hun interesse kenbaar hebben gemaakt, bij voorkeur deel moeten nemen aan het experiment met overheidswiet. Daarna informeren de ministers de Tweede Kamer welke 10 gemeenten zijn genomineerd.

Augustus, 2019

September, 2019

Voorgestelde ministeriële regeling via internetconsultatie

Geïnteresseerden kunnen via internetconsultatie reageren op de voorgestelde ministeriële regeling. De reacties zijn te lezen in Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

September, 2019

November, 2019

Wetsvoorstel goedgekeurd door 1e Kamer

Wetsvoorstel ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Zie de Wet van 13 november 2019 welke is gepubliceerd in Staatsblad 433.

November, 2019

Maart, 2020

Advies op wetsvoorstel door Raad van State

De Raad van State geeft advies over het wetsvoorstel ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Ook het doel en opzet van het experiment is te lezen in de samenvatting en volledige tekst.

Maart, 2020

Juli, 2020

Benoeming Begeleidings- en Evaluatiecommissie

T.b.v. begeleiding van het onderzoek en de daarop volgende evaluatie is een  Begeleidings- en Evaluatiecommissie benoemd. De leden gaan het experiment en de uitvoering van de evaluatie volgen en daarover verslag doen. 

Juli, 2020

Juli, 2020

Start Voorbereidingsfase (Fase 1)

De voorbereidingsfase start na inwerkingtreding van de wet- en regelgeving. Lees hier meer over de  voorbereidingsfase welke bestaat uit de selectie en aanwijzing van telers, de voorbereiding door telers, gemeenten, coffeeshophouders en toezichthouders, én de overgangsfase. Zie ook de brochure met alle spelregels en faseringen.

Juli, 2020

Juli, 2020

Teelt vergunning aanvragen

Alle 149 aanvragen van juli 2020 om mee te doen met experiment Overheidswiet zijn beoordeeld. Beoordeling vond plaats om te bekijken of de aanvragen voldeden aan de daaraan gestelde eisen.

Juli, 2020

November, 2020

147 aanvragen en 39 lotnummers

In verband met dubbel ingediende aanvragen zijn er kennelijk geen 149 maar wel 147 aanvragen van aspirant telers binnen gekomen.

In totaal zijn 51 aanvragen door de selectie gekomen en 96 aanvragen afgewezen. Echter doen maar 39 aanvragen mee in de loting.  In gevallen waarbij een aspirant teler meerdere locaties had aangemeld werden meerdere lotnummers toegekend. Hierdoor blijven 39 van de 51 lotnummers over voor de loting. 

November, 2020

December, 2020

Loting onder teelt aanvragers

Een loting welke is verricht door een notaris heeft plaatsgevonden onder alle aanvragers welke positief werden beoordeeld. De loting was nodig omdat er meer positieve beoordelingen waren dan beschikbare posities in het experiment met Overheidswiet.

December, 2020

Mei, 2021

Aanwijzing eerste groep van telers

Na inloting van de aanvragers  zijn deze allemaal onderzocht middels een Bibob-onderzoek. De telers met positieve beoordelingen werden hierna nogmaals gecheckt aan de hand van de voorwaarden om te bepalen of de aanvragers worden aangewezen als teler voor het experiment met een gesloten cannabisketen. Lees hier meer over alle fases van het experiment met overheidswiet. Voor consumenten is ook informatie beschikbaar  voor wat het wietexperiment betekent voor consumenten.

Mei, 2021

Juli, 2021

Internetconsultaties besluit en regeling

Gemeenten, coffeeshops en telers konden t/m 8 augustus 2021 reageren op het voorgesteld Besluit

+

Gemeenten, coffeeshops en telers konden t/m 8 augustus 2021 reageren op de voorgestelde Regeling.

Juli, 2021

November, 2021

Eerste 7 teeltbedrijven worden ingericht

Op dit moment zijn 7 telers aangewezen om legaal te produceren. Deze telers zijn gestart met het opzetten van hun teeltbedrijven, waarna ze starten met de productie van hennep en hasjiesj. De benodigde tijd van teeltbedrijven en de betreffende gemeenten is bepalend voor het moment dat legaal geleverd gaat worden aan coffeeshops.

November, 2021

Februari, 2022

Publicatie van de Regeling van het experiment

In de Staatscourant is de Regeling Experiment gesloten coffeeshopketen gepubliceerd. In deze publicatie zijn enige aanpassingen en verduidelijkingen van eisen opgenomen.

Februari, 2022

Maart, 2022

Kamerbrief over het Experiment

De Tweede Kamer wordt geinformeerd middels een kamerbrief over het Experiment gesloten coffeeshopketen. In de kamerbrief staat de voortgang, de verwachte start en de uitwerking van de afspraken.

Maart, 2022

Mei, 2022

Teler is uitgeloot maar koopt in

Gerben Dreijer van cannabis teler Aurora wil toch deel uitmaken van het wietexperiment. Omdat Aurora veel passie heeft voor de cannabiskweek en veel ervaring uit Canada meeneemt, hebben ze geinvesteerd in 1 van de telers welke wel is ingeloot.
Zie video NOS.

Mei, 2022

Augustus, 2022

Vergunning van 1 teler ingetrokken

Een van de door de overheid geselecteerde 10 telers verliest zijn vergunning, zo onthulde de NOS. Supraleaf is niet geslaagd om de opgegeven locatie in Zwaag in handen te krijgen waardoor zijn niet meer  mogen meedoen aan het experiment met overheidswiet. Supraleaf heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing.

Augustus, 2022

November, 2022

Teler kan kilo’s overheidswiet niet kwijt

Fred van der Wiel van wietexperiment teler Fyta stelt dat zij voldoen aan de voorwaarde dat de operatie binnen 1 jaar gereed te hebben nadat hun aanwijzing door de overheid was geformaliseerd. Dit in tegenstelling tot het gros van de telers welke dat kennelijk niet voor elkaar kregen. Fyta zit hierom met vele kilo’s overheidswiet welke hij niet mag leveren. Ze mogen pas leveren als de andere telers dit ook kunnen. Zie video van de NOS.

November, 2022

December, 2022

Wietexperiment weer uitgesteld

De NOS bericht dat het experiment met de gesloten cannabis keten wordt weer uitgesteld. In 2024 zal waarschijnlijk in 11 gemeenten de overheidswiet worden geleverd en verkocht, aldus minister Kuipers van Volksgezondheid.

Volgens de minister is de uitvoering van het experiment met overheidswiet ingewikkeld.

December, 2022

Februari, 2023

Aanloopfase in Tilburg en Breda

De verantwoordelijke ministeries (Justitie en Veiligheid + Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben besloten om te starten met een aanloopfase. Beoogd resultaat is dat Breda en Tilburg in het 4e kwartaal van 2023 starten met leveren aan de coffeeshops. De coffeeshops mogen  dan ook nog inkopen bij hun bestaande leveranciers.

Februari, 2023

Mei, 2023

Rapport wietexperiment meting 2021

In het rapport van de voormeting van het wietexperiment, welke is uitgevoerd oor een onafhankelijk bureau, is de stand van zaken op het
gebied van het experiment met overheidswiet in kaart gebracht.

Mei, 2023

September, 2023

Weergave van de experiment fases

Zie de visuele weergave van het wietexperiment door de overheid. De fases lopen in deze weergave van 2021 tot 2028.

September, 2023

September, 2023

Besluit: start in Breda en Tilburg

Het kabinet heeft besloten dat de aanloopfase van het experiment gesloten coffeeshopketen start op 15 december 2023.

Naar verwachting zijn 2 goedgekeurde telers gereed voor levering aan coffeeshops in Breda en Tilburg in het 4e kwartaal van 2023. In Breda en Tilburg wordt daarom gestart met de aanloopfase waarbij deelnemende coffeeshops zowel de legaal geteelde als de gedoogde producten mogen aanbieden. De verwachting is dat nog 2 telers kunnen starten met levering aan coffeeshops in Breda en Tilburg in februari 2024.

September, 2023