Zoeken
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

Selectieproces voor wiettelers

In juli 2020 openden inschrijvingen voor telers om deel te nemen aan een experiment met een gesloten coffeeshopketen. Het project biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. Na inschrijving startte de volgende  beoordelingsfase:

  • Formele Controle: De ministeries keken of aanmeldingen correct en op tijd waren.
  • Inhoudelijke Controle: Ze checkten of de documenten voldeden aan wettelijke eisen.
  • Lokale Input: Burgemeesters van gemeenten waar telers zich wilden vestigen, gaven advies.
  • Loterij: Op 3 december 2020 werd er geloot vanwege te veel gekwalificeerde aanvragers.

Loterij Details

Gekwalificeerde kandidaten deden mee aan de trekking op 3 december 2020, uitgevoerd door een notaris, en werden hierover geïnformeerd.

Teler Aanwijzing

De gelukkigen ondergingen een Bibob-integriteitscontrole op basis van de Wet Bibob. Slagen ze hierin, dan erkennen de ministeries JenV en VWS hen als officiële telers voor het project.

Selectievoortgang

De grondigheid van de selectie en de Bibob-tests vergden veel tijd. Sommige telers hadden ook extra tijd nodig om zich voor te bereiden.

Reservelijst

Niet-geselecteerde kandidaten staan op een wachtlijst en kunnen alsnog worden overwogen als anderen uitvallen.

Bibob-informatie

Details over de integriteitscontrole op basis van de Wet Bibob kunnen worden gezien in het Bibob-vragenformulier van de Rijksoverheid.

Bronnen