Zoeken
Sluit dit zoekvak.

INFORMATIE OVER HET WIETEXPERIMENT MET

Aanleiding en opzet van de gesloten coffeeshopketen

Het doel van dit wietexperiment is om na te gaan of het huidige gedoogbeleid voor cannabis herzien kan worden. Hoewel de overheid de verkoop van cannabis toestaat, blijft de productie en levering illegaal.

Lees meer over de opzet van het experiment in de brochure Experiment gesloten coffeeshopketen.

Achtergrond

Nederland heeft zo’n 570 coffeeshops in 102 gemeenten. Hoewel de verkoop aan consumenten wordt gedoogd, is de aanvoer illegaal. Er zijn toenemende zorgen over de problemen van dit beleid, zoals ondermijning, openbare orde en gezondheidsrisico’s. Daarom onderzoekt dit experiment de haalbaarheid van legale, kwalitatieve cannabisvoorziening aan coffeeshops.

In de jaren ’70 werd het gedoogbeleid ingevoerd om soft- en harddrugs gescheiden te houden, maar dit heeft ook problemen veroorzaakt. Vooral lokale overheden ondervinden hier hinder van.

Het kabinet heeft eerst een proef in 10 gemeenten afgesproken en dit later uitgebreid met een extra stad. Dit onderzoek focust op de regulering van coffeeshops en de impact op openbare orde, criminaliteit en gezondheid.

Doel

Het experiment onderzoekt of cannabisproducenten hun product legaal en gecontroleerd kunnen leveren. Het beoogt een situatie waarin de productie, levering en verkoop niet strafbaar zijn. Ook wordt de invloed op gemeentelijke problemen geëvalueerd.

Opzet

10 gemeenten nemen deel en verkopen gereguleerde cannabis van maximaal 10 telers, gekozen via selectie. Het experiment kent vijf stadia, waardoor er een soepele overgang is van en naar de huidige situatie.

Wetgeving

Er is specifieke wetgeving voor dit experiment, die bepaalt dat de cannabisproductie en -verkoop tijdens het experiment legaal zijn. Zie meer informatie over de wetgeving waarop de gesloten coffeeshopketen is gebaseerd.

Begeleiding en controle

Twee commissies adviseren de ministers betrokken bij het experiment. Onafhankelijke onderzoekers, geselecteerd door het WODC, volgen het experiment op de voet.

Bronnen